Woffice - Multipurpose Intranet/Extranet WordPress Theme - Updates | WordPress Viet Nam
Có gì mới?

Chào mừng bạn đến với WordPress Viet Nam

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

ĐẶT CÂU HỎI

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng của chúng tôi.

CÂU TRẢ LỜI

Trả lời các câu hỏi và trở thành chuyên gia về chủ đề của bạn.

LIÊN HỆ

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn.

W

Woffice - Multipurpose Intranet/Extranet WordPress Theme 4.1.9

Download Woffice v4.1.9 - Intranet/Extranet WordPress Theme Nulled
(NEW) Added Woffice OKR notification settings.
Download Woffice v4.1.8 - Intranet/Extranet WordPress Theme Nulled
(NEW) Woffice CRM plugin compatbility.
Download Woffice v4.1.7 - Intranet/Extranet WordPress Theme Nulled
  • (NEW) Woffice Kanban status change notification.
  • (UPDATED) Rev Slider 6.5.19,EventOn Calendar 4.0.5.
  • (UPDATED) Some tweaks in theme settings.
Download Woffice v4.1.6 - Intranet/Extranet WordPress Theme Nulled
  • (NEW) Request For Review option under project todos.
  • (UPDATED) Rev Slider 6.5.17,EventOn Calendar 4.0.4
Download Woffice v4.1.4 - Intranet/Extranet WordPress Theme Nulled
  • (NEW) Woffice Private Messages Compatibility.
  • (UPDATED) Rev Slider 6.5.15
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top