JNews - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme - Updates | WordPress Viet Nam
Có gì mới?

Chào mừng bạn đến với WordPress Viet Nam

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

ĐẶT CÂU HỎI

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng của chúng tôi.

CÂU TRẢ LỜI

Trả lời các câu hỏi và trở thành chuyên gia về chủ đề của bạn.

LIÊN HỆ

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn.

W

JNews - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme 10.7.5

Download JNews v10.7.5 - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Nulled
- Same Initial Updates
- Null Improved (License Error Fixed)
- Update all plugins from the JNews plugin tab (Fixed)
- Still no demo (Sorry) Everything else is Fixed.
Download JNews v10.5.2 - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Nulled
- [BUG] Fix editor error on using WPBakery custom element role
- [BUG] Fix featured video URL not shown
- [BUG] Fix WPBakery archive template style not printed
- [PLUGIN] Update Revolution Slider v6.5.19
- [PLUGIN] Update WPBakery Page Builder v6.8.0.1
- [PLUGIN] Update Yellow Pencil v7.5.5
Download JNews v10.5.0 - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Nulled
- [NEW PLUGIN] JNews - Webstories v10.0.0
- [NEW FEATURE] Video length and hover to preview for module video carousel
- [NEW FEATURE] Add free option for paywall
- [NEW FEATURE] Add a paywall video preview option for the post video format
- [NEW FEATURE] Auto-Switching Dark Mode
- [NEW FEATURE] Dark Mode as the default mode
- [NEW FEATURE] JNews Webstories
- [BUG] Fix warning PHP notice on User List Element
- [BUG] Fix warning PHP notice on View Counter
- [PLUGIN] Update JNews - Paywall v10.0.3
- [PLUGIN] Update JNews - Video v10.0.5
- [PLUGIN] Update JNews - View Counter v10.0.4
Download JNews v10.1.4 - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Nulled
- [IMPROVEMENT] Changed module query behavior
- [IMPROVEMENT] Support pay writer Arab word count
- [BUG] Fix crypto Elementor page edit issue
- [BUG] Fix Post Carousel 2 dark mode issue
- [BUG] Fix WPBakery column id not set
- [BUG] Fix WPBakery post block elements attribute
- [PLUGIN] Update JNews - Pay Writer v10.0.4
- [PLUGIN] Update JNews - Video v10.0.4
- [PLUGIN] Update JNews - Weather v10.0.2
Download JNews v10.1.3 - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Nulled
- [BUG] Fix Polylang issue
Download JNews v10.1.2 - WordPress Newspaper Magazine Blog AMP Theme Nulled
- [BUG] Fix Gutenberg post not save subtitle on first save
- [BUG] Fix loading lazy attribute on normal load
- [BUG] Fix module excerpt length issue
- [BUG] Fix Module Option Abstract Child Theme Issue
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top