Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugin - Updates | WordPress Viet Nam
Có gì mới?

Chào mừng bạn đến với WordPress Viet Nam

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

ĐẶT CÂU HỎI

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng của chúng tôi.

CÂU TRẢ LỜI

Trả lời các câu hỏi và trở thành chuyên gia về chủ đề của bạn.

LIÊN HỆ

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn.

W

Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugin 10.6

Download Ultimate Membership Pro v10.6 - WordPress Membership Plugin Nulled
- Add editable label for Register submit button
- Add custom labels for each Membership into Subscription Plan showcase
- Add Resend Verification Link for Double Email Verification process
- Improve Stripe Connect on Register step
- Improve Prorating Subscriptions module
- Improve Purchase button into Checkout Page
- Improve Subscriptions expire time for short months
- Improve Renew button from Subscriptions table
- Improve JS workflow on front-end side
- Improve Password required conditions on Register step
- Improve My Account - Top Header section management
- Improve UMP Dashboard structure
- Improve Plugin Update process on WordPress Dashboard
- Improve Authorize.Net payment fields on Register and Checkout Page
- Fix Stripe Connect months time management
- Fix Subscription Plan shortcode parameters
- Fix Payments vs Memberships module on Checkout Page
- Fix Weekly Reports module crons
- Fix Members Directory Filter process for Countries
- Fix Customer Login Alert Admin Notification
- Fix Discount Code messages translation option
- Fix Registration process on Firefox
- Fix Registration submit button workflow
- Fix Braintree Live mode setup
- Fix Trial Time calculation
Version 10.5 – 01.27.2022
- Add Prorating Subscriptions module
- Add User ID into Export CSV file
- Add Checkout Page option to move Payment Method section
- Improve Members Profile page
- Fix Price Decimals setup when is missing
- Fix Checkout Page workflow when Payment Method is turned off
- Fix Members editing process when no membership exist
- Fix Filter Members based on WordPress WP Roles option
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top