Permalink Manager Pro - Best Wordpress Permalinks Plugin - Updates | WordPress Viet Nam
Có gì mới?

Chào mừng bạn đến với WordPress Viet Nam

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

ĐẶT CÂU HỎI

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng của chúng tôi.

CÂU TRẢ LỜI

Trả lời các câu hỏi và trở thành chuyên gia về chủ đề của bạn.

LIÊN HỆ

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn.

W

Permalink Manager Pro - Best Wordpress Permalinks Plugin 2.2.16

Download Permalink Manager Pro v2.2.16 Nulled
* Enhancement - Improved support for "Primary category" feature included in Yoast SEO
* Enhancement - Added support for Avia/Enfold breadcrumbs filter
* Enhancement - Further optimisation and improvements for Permalink_Manager_Core_Functions->new_uri_redirect_and_404() function
* Fix - Permalink Manager now recognises the "Explore" listing page in MyListing theme properly.

2.2.15 (January 12. 2021)​

Enhancement - UI Improvements for Regenerate/reset tool
  • Dev - WPML_URL_Filters->permalink_filter() hook is also used by Permalink Manager to filter custom permalinks.
  • Enhancement - wp_make_link_relative() function is used to prevent redirect loops in new_uri_redirect_and_404() (suggested by mgussekloo)
  • Fix - Enhancements to the debug function's security to avoid XSS injection.
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top