Element Pack - Addon For Elementor Page Builder WordPress Plugin - Updates | WordPress Viet Nam
Có gì mới?

Chào mừng bạn đến với WordPress Viet Nam

Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

ĐẶT CÂU HỎI

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng của chúng tôi.

CÂU TRẢ LỜI

Trả lời các câu hỏi và trở thành chuyên gia về chủ đề của bạn.

LIÊN HỆ

Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn.

W

Element Pack - Addon For Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.15.2

Download Element Pack v5.15.2 - Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin Nulled
Fixed
- Target link issue fixed in Static Carousel Widget (Thanks to Roih)
- Title tag issue fixed in Post Block skins Widget (Thanks to Marco Barbera)
- Navigation Arrows color issue fixed in Google Reviews Widget
Download Element Pack v5.15.1 - Addon For Elementor Page Builder WordPress Plugin Nulled
### Added
- Single Column and column reverse on desktop option added in Interactive Tabs Widget
- Split Text text shadow option added in Advanced Heading Widget
- Link Type Image option added in Advanced Image Gallery Widget (Thanks to David Stauble)
- Navigation style option added in Global Lightbox Extension (Thanks to David Stauble)

### Fixed
- Tooltip issue fixed in Image Stack Widget (Thanks to Benjamin Wazin)
- Dropdawn width issue fixed in User Login Widget (Thanks to Alex Nasla)
- Target issue fixed in Logo Carousel Widget (Thanks to Dimitri max)
- Target issue fixed in Marker Widget (Thanks to Nuno Madeira)
- Thumbnav, Arrows Alignment issue fixed in Thumbs Gallery Widget (Thanks to Gabriel Sirbu)
- Navigation Arrows size issue fixed in Google reviews Widget
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Top